Σαν πάω στον πηγαιμό για τις εξετάσεις , εγώ θα είμαι προετοιμασμένος !

Τα μαθητικά χρόνια είναι μια μοναδική και ιδιαίτερα ξεχωριστή περίοδος στη ζωή κάθε ανθρώπου. Δυστυχώς...