Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για  ανώτερη-ανώτατη και επαγγελματική εκπαίδευση, με επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους, με την χρήση του έγκυρου, αξιόπιστου και σταθμισμένου τεστ Career GateTest.

Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για  ανώτερη-ανώτατη και επαγγελματική εκπαίδευση, με επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους, με την χρήση του έγκυρου, αξιόπιστου και σταθμισμένου τεστ Career GateTest.