Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες είναι ομάδες που προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο  ώστε το άτομο να εξερευνήσει τον εαυτό του. Στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων και βιωματικής εμπειρίας σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, οι κρίσεις άγχους, οι σχέσεις.

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες

Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες είναι ομάδες που προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο  ώστε το άτομο να εξερευνήσει τον εαυτό του. Στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων και βιωματικής εμπειρίας σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, οι κρίσεις άγχους, οι σχέσεις. Τα μέλη της ομάδας εξερευνούν τον εαυτό τους  μέσω της καθοδήγησης του θεραπευτή, αλλά και της μεταξύ τους επικοινωνίας. 

Η μάθηση πραγματοποιείται με διαδραστικό τρόπο μέσα από βιωματικές ασκήσεις, αλλά και παρουσίαση υλικού, σχετικό με την θεματική. Η ομάδα προσφέρει ένα γόνιμο έδαφος ώστε το άτομο να βελτιώσει τον τρόπο επικοινωνίας του και την αλληλεπίδραση του με τους γύρω του.  Η διάρκεια τους ποικίλλει από μία συνάντηση έως έναν κύκλο συναντήσεων, ανάλογα με το θέμα που πραγματεύονται.

Ανάλογα με την θεματική, ο στόχος της ομάδας είναι η αυτογνωσία, η αναγνώριση δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς και η συναισθηματική έκφραση. Η ομάδα ενισχύει το άτομο να εντοπίσει και να αλλάξει συμπεριφορές που το δυσκολεύουν και ταυτόχρονα να ενισχύσει τα θετικά του στοιχεία μέσα σε ένα περιβάλλον φροντίδας, σύνδεσης και αποδοχής

Ενδεικτικά, διοργανώνονται ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες με θέματα όπως:

  • Διαχείριση άγχους
  • Διεκδικητικότητα
  • Αποτελεσματική Επικοινωνία
  • Διατροφή και Ψυχολογία
  • Σχολή Συναισθημάτων για γονείς και παιδιά
  • Σχέσεις.