Το μάθημα αυτό σε συνδυασμό με τη “Στατιστική με το SPSS” παρέχει βασικές δεξιότητες και γνώσεις χρήσιμες σε κάθε φοιτητή των ανθρωπιστικών σπουδών, εκκολαπτόμενο ερευνητή – ψυχολόγο αλλά και σε επαγγελματία θεραπευτή.