Οι μαθησιακές δυσκολίες συνοδεύουν το άτομο σε όλη την διάρκεια της ζωής του. Για την αντιμετώπιση τους χρειάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, καθώς και υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας.

Μαθησιακές Δυσκολίες

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερα παιδιά διαγιγνώσκονται με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες,όπως φανερώνουν και οι ίδιοι οι όροι ,είναι δυσκολίες με τις οποίες ένα παιδί έρχεται αντιμέτωπο, κυρίως, όσο βρίσκεται στα μαθητικά και φοιτητικά θρανία. Αυτές ενδεικτικά, εκδηλώνονται ως δυσκολίες στην κατάκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, στην ομιλία, στην  ανάγνωση, στη γραφή , στη συλλογιστική διαδικασία αλλά και στη μαθηματική ικανότητα.  Όσο ο μαθητής πλησιάζει την περίοδο της ενηλικίωσης οι δυσκολίες λιγοστεύουν ή μάλλον, για να είμαστε  απόλυτα ακριβείς, κρύβονται.

Πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου έχει μαθησιακές δυσκολίες;

Μέσω της παρατήρησης! Οι μαθησιακές δυσκολίες υπολανθάνουν ήδη από τη νηπιακή ηλικία ενός παιδιού. Η φωνολογική του ενημερότητα, δηλαδή κατά πόσο το παιδί , σύμφωνα  με την ηλικία του, έχει την αναμενόμενη  ή μη ανάπτυξη   σωστής άρθρωσης και προφοράς,  αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα πως ένα  παιδί είναι  πιθανό να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους δυσκολίες.  Η δυσκολία προφορικής έκφρασης, ο κακός  συντονισμός κινήσεων , η δυσκολία στην εκτέλεση οδηγιών, η δυσκολία απομνημόνευσης , είναι πρώιμες ενδείξεις επίσης.  Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό αν κάποιος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία να κλείσει ραντεβού σε έναν ειδικό ώστε μετά τα κατάλληλα εργαλεία και τα σταθμισμένα τεστ να αξιολογήσει τις μαθησιακές ικανότητες του  παιδιού.

Αντιμετώπιση-Διαχείριση

Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αγχωτική για το παιδί αλλά και για τους γονείς. Αυτό που σαφέστατα χρειάζεται είναι η διατήρηση της ψυχραιμίας και η αποφυγή του άγχους.  Επιβάλλεται να γίνει  ξεκάθαρο, τόσο  στους  γονείς όσο και στο παιδί, πως η εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών δε σημαίνει πως εκείνο δεν είναι ικανό να μάθει. Σημαίνει πως χρειάζεται ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης, περισσότερο χρόνο και αρκετές επαναλήψεις για να αφομοιώσει τη γνώση και να την κάνει κτήμα του. Προτείνεται μαζί με την επίσκεψη στον ειδικό παιδαγωγό, οι γονείς να επισκεφτούν και έναν ψυχολόγο για να τους συμβουλεύσει σχετικά με τη στάση που πρέπει να κρατούν απέναντι στο παιδί και σε κάποιες περιπτώσεις, να τους βοηθήσει να απενεχοποιήσουν το τυχόν αίσθημα ευθύνης που τους βαραίνει ενώ, ουσιαστικά, δε φταίνε. Όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών η κύρια, κοινή κατεύθυνση την οποία οφείλουν γονείς και εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν είναι η ενίσχυση του κινήτρου για μάθηση. Οι μεν γονείς προτείνεται να αγοράζουν και εκπαιδευτικά παιχνίδια  στο παιδί για να μπορέσει να αποκτήσει ακαδημαϊκές γνώσεις πέραν των σχολικών. Οι δε εκπαιδευτικοί να ενσωματώνουν στον παράδοση του μαθήματος τις νέες τεχνολογίες  που αφορούν στην εκπαίδευση ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του.

Παρέμβαση

Αμέσως μετά την αξιολόγηση των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού σχεδιάζεται το πλάνο παρέμβασης  από τον ειδικό παιδαγωγό. Το πρόγραμμα αυτό είναι εξατομικευμένο τόσο μαθησιακά, όσο και χρονικά σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού. Χρειάζεται να τεθούν βραχυπρόθεσμοι και ρεαλιστικοί στόχοι ώστε το παιδί να μπορεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς και  να μην απογοητεύεται.